داعش‌صفتان به دنبال ایجاد ناامنی در ایران

این روزها داعشیان و داعش‌صفتان کثیف و پلید، بی‌رحمانه به حریم مقدس حضرت احمد بن موسی حمله‌ور شدند و پس از جرائم و قتل‌های فراوان به ترور بی‌گناهانی دیگر در محل عبادت و زیارت پرداختند.

ساعت‌ها پس از آن حادثه، رسانه‌های بیگانه خود مانده و درمانده شده بودند که این خبر هولناک را چگونه به سمع و نظر مردم جهان برسانند و بالاخره بیانیه داعش پلید پخش شد و ایران اینترنشنال گفت: این کار خود ایران است و نوعی رد گم کردن. چه زشت است دروغ و درویی این گروه وابسته به غرب.

جا دارد عزیزان جوان و جوان‌ترم توجه کنند که این است نتیجه آشفته بازار و ناامنی در کشور. اگر خدای ناکرده این از خدا بی‌خبران روزی باورشان آید که توان دارند به حریم دیگران تجاوز کنند، دیگر در این حالت از دست زدن به هر خیانت و جنایتی فروگذار نخواهند کرد. این خود نمونه مشتی از خروارست.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید