بررسی راهکارهای مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی

جلسه کمیسیون فرهنگی درباره راهکارهای اجرایی مصوبه ۴۲۷ (عفاف و حجاب) شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور مسئولین دستگاه‌های مربوطه‌‍

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید