همت جانانه و مردانه شهید طهرانی مقدم

?دیروز ظهر بین دو نماز ظهر و عصر در مجلس آقای سردار کوثری از همت مردانه سردار شهید تهرانی مقدم گفت.

اولین باری که او در جبهه، موشکی را آورد که آن را برای انهدام موانع دشمن پرتاب کند، آن ناموفق در چند متری بچه ها منفجر شد‌. ولی او گفت: می‌توانم و توانست.

و در چنین ایامی بود که در انفجاری دیگر در همین راه به فیض شهادت نائل آمد. همه موفقیت‌های موشکی روز ما که مورد غبطه کشورهای پیشرفته دنیاست برخاسته از همت جانانه و مردانه اوست؛ براستی او توانست.

? و السلام علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید