جلسه دوم اخلاق حوزه علمیه امام خمینی (ره)

به دانسته‌ها عمل کنیم

 

دروس حوزوی و حتی اخلاق و عرفان در دانشگاه‌ها نیز تدریس میشود. حسن طلبگی دروس حوزوی نیست بلکه تزکیه و خودسازی است که البته همه به دنبال آن نیستند. اگر دانسته‌ها به عمل نرسد، به هیچ جا نمیرسیم.

راه بسته نیست بلکه راه برای همه باز است. باید درست ببینیم و آیات الهی را ببینیم تا حق را ببینیم، قدرت الهی را ببینیم. باید با دل دید و شنید.

باید با خدا رفاقت کرد. امکان رفاقت با خدا برای همه وجود دارد فقط باید حواسمان جمع باشد و بدانیم که در این عالم همه چیز از خداست و ما هیچ چیز از خود نداریم.

از راهکارهای نزدیک شدن به خدا طبق روایات، تدبر در عالم، بی‌رغبتی نسبت به دنیا است.

 

تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱
حوزه علمیه امام خمینی (ره)

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید