جلسه دوم اخلاق حوزه علمیه امام خمینی (ره)

به دانسته‌ها عمل کنیم

 

دروس حوزوی و حتی اخلاق و عرفان در دانشگاه‌ها نیز تدریس میشود. حسن طلبگی دروس حوزوی نیست بلکه تزکیه و خودسازی است که البته همه به دنبال آن نیستند. اگر دانسته‌ها به عمل نرسد، به هیچ جا نمیرسیم.

راه بسته نیست بلکه راه برای همه باز است. باید درست ببینیم و آیات الهی را ببینیم تا حق را ببینیم، قدرت الهی را ببینیم. باید با دل دید و شنید.

باید با خدا رفاقت کرد. امکان رفاقت با خدا برای همه وجود دارد فقط باید حواسمان جمع باشد و بدانیم که در این عالم همه چیز از خداست و ما هیچ چیز از خود نداریم.

از راهکارهای نزدیک شدن به خدا طبق روایات، تدبر در عالم، بی‌رغبتی نسبت به دنیا است.

 

تاریخ 14 آذر 1401
حوزه علمیه امام خمینی (ره)