پیگیری تربیت و پرورش

 

چهارشنبه شب کمیته تربیتی پرورشی کمیسیون فرهنگی (آقای یزدی‌خواه، خانم لاجوردی و بنده) در دفتر آقای اعرافی در شورای نگهبان با حضور آقایان نوری وزیر آموزش و پرورش و مسئول اصلاح کتب درسی، آقای لطیفی و عده‌ای از دوستان مشهدی که در امر پرورش و تربیت و مهارت‌آموزی کار کرده بودند، جلسه‌ای دو ساعته داشتیم و به نتایج خوبی رسیدیم:
۱. امر پرورش و تربیت مربوط به کمیسیون فرهنگی است.
۲. اصلاح کتب سطر اول کار شود.
۳. در برنامه هفتم جای خالی این فرهنگ‌سازی باز شود.
۴. بودجه مناسب تدوین شود.
و…

 

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید