پیگیری تربیت و پرورش

 

چهارشنبه شب کمیته تربیتی پرورشي کميسيون فرهنگی (آقای یزدی‌خواه، خانم لاجوردی و بنده) در دفتر آقای اعرافی در شورای نگهبان با حضور آقایان نوری وزیر آموزش و پرورش و مسئول اصلاح کتب درسی، آقای لطیفی و عده‌ای از دوستان مشهدی که در امر پرورش و تربیت و مهارت‌آموزی کار کرده بودند، جلسه‌ای دو ساعته داشتیم و به نتایج خوبی رسیدیم:
۱. امر پرورش و تربیت مربوط به کمیسیون فرهنگی است.
۲. اصلاح کتب سطر اول کار شود.
۳. در برنامه هفتم جای خالی این فرهنگ‌سازی باز شود.
۴. بودجه مناسب تدوین شود.
و…