برنامه تلویزیونی هشت بهشت شبکه اصفهان

بحث جمعیت و فضای مجازی دو اولویت اصلی کمیسیون فرهنگی است

مجلس و دولت انقلابی است و بهانه‌ای برای کار کردن وجود ندارد. همه ما باید پاسخگو باشیم. ما اولویتها را در حیطه فرهنگ در نظر گرفتیم و تمام تلاشمان را برای پیگیری این اولویتها انجام دادیم.

یکی از اولویتهای کمیسیون فرهنگی بحث جمعیت و خانواده هست که قانون جمعیت در این زمینه تصویب شد. در حال حاضر به طور پیوسته مجلس از دستگاه‌ها برای اجرای قانون جمعیت پیگیری میکند.

اولویت بعدی کمیسیون فرهنگی فضای مجازی بود که در این زمینه قانون‌مندی فضای مجازی پیگیری شد. بنای این قانون فیلتر کردن نیست بلکه تنظیم مقررات در فضای مجازی و مدیرت آن به نفع مردم است.

یکی از اقدامات نمایندگان حضور در بین مردم و مطاله از مسئولین است که باعث حل بسیاری از مشکلات شده است

برنامه تلوزیونی هشت بهشت شبکه اصفهان
۲۹ آذر ۱۴۰۱

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید