تشکر از حضور بموقع قمی‌ها در اعتراض به اهانت نشریه فرانسوی

در آمریکا وسط رود هارلم نیویورک که در منهتن قرار دارد مجسمه آزادی قرار دارد. جهانگردانی که از دور و نزدیک به آمریکا می‌آیند از این مجسمه ازادی دیدن میکنند. این مجسمه چنان بزرگ است که مردم داخل ان میروند تا هدیه فرانسه به آمریکا را ببینند و از آزادی بویی استشمام کنند.

ولی همه اینها شعارهای توخالی است تا در دنیا برای خود حرمتی ساخته و از این پشم برای خود کلاهی سازند و با این نمادها انسانهای ساده‌لوح را به اشتباه اندازند؛ گذشته از آمریکای جهان‌خوار، خود فرانسه از بی‌حیاترین و گستاخ‌ترین کشورهای دنیاست که بسیاری از حقوق مردم، مقدسات و ارزشها را هرازگاهی تحت عنوان آزادی بیان به تاراج کشیده و میکشد؛ تازه نکته اینجاست که این مستکبران و مستعمران بموقع چنان برای خود نوشابه باز میکنند که بیا و ببین‌.

از حضور بموقع و بجا و درک و وقت‌شناسی آقایان و خانمهای محترم قمی در اعتراض به این بی‌حیاها تشکر میکنم. قمیین عزیز چون همیشه ولایت‌مدار و حامی ارزشهای دینی انقلابی بوده و هستند.

مرتضی آقاتهرانی
۱۸ دی ۱۴۰۱

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید