از ارتباط با امام عصر نباید غافل شد

 

آخرین لحظات عمر شریف جناب علی بن یقطین آن یار صدیق حضرت امام موسی بن جعفر علیهما‌السلام بود که فرزندان و نوادگانش در کنار بستر آن پدر و پدربزرگ حضور یافتند.

سؤالی مطرح شد که اعتقاد به مهددیت و ظهور قائم آل محمد برای چیست و چرا؟

در پاسخ فرمود اگر چنین دیدگاهی شیعه نمی‌داشت بارها نابود شده بودیم. این اعتقاد است که بارها کار ما به مو رسیده و پاره نشده است.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید