جلسه با قرارگاه مطالبه‌گری

قرارگاه مطالبه‌گری مناطق و شهرستانها و ۱۵۰ تشکل مطالبه‌گری مردمی در تهران، پس از آماده‌سازی و امضای بیش از صدهزار امضای مردم در قالب ۲۵ طومار و بیانیه از مناطق تهران و بعضی شهرستان‌ها در جلساتی با نمایندگان مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی پیگیر اجرای قانون و مبارزه با فساد در جامعه شدند.
در همین راستا این قرارگاه از رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی و نمایندگان مجلس درخواست دارند تا موارد زیر را پیگیری کنند:

۱- ضرورت پیگیری و اجرای قوانین تصویب شده در طی دوران گذشته درباره حجاب و عفاف.

۲- نظارت جدی بر عملیاتی شدن قوانین قبل از همه در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی.

۳- تصویب الحاقیه جهت مبارزه با مظاهر فساد در جامعه طبق اصل سوم قانون اساسی‌.

۴- حضور در صحن علنی مجلس و پیگیری موضوع از شما به نمایندگی بیش از ۲۵۰ طومار از ۲۵۰ شهر کشور و ۶۰۰ هزار امضاکننده در خصوص عفاف و حجاب.

۵- درخواست جلسه قرارگاه مطالبه‌گری با هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون فرهنگی.

و الحمد لله اولا و اخرا

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید