نوجوانان و جوانان به داشته‌های خود ببالند

در طی ۴۲ سال گذشته با تمام فراز و نشیب ها، دشمنی دشمنان خارج و نادانی برخی دلدادگان به غرب داخلی و طیف وسیعی از سکولارهای غرب‌گدا که هر فرصت را تبدیل به تهدید کردند و کمتر قدرشناس دستآوردهای جوانان مجاهد داخل کشور بودند، ولی الان در بسیاری از موضوعات پیشرفت های چشمگیری داشته و داریم.

ای کاش! عزیزان جوان و نوجوانم بهتر و بیشتر به داشته خود میبالیدند، و چشم به داشته‌های نخ‌نمای بیگانه نمی‌داشتند. خود روی پای خویش می‌ایستادند و بر این باور بودند که می‌توانیم‌ و براستی هم می‌توانند.

ای کاش! قدر خویش را می‌شناختیم و به بیگانه امید نمی‌بستیم، آن هم بیگانه‌ای که از بس مکر زد امام خمینی (ره) او را شیطان بزرگ نامید. لازم نیست به زمانهابی دور بر گردیم و شاهد آوریم، کمی کیاست و زیرکی کافی است که راه را بر ما باز کند؛ بد نیست به اطراف خود بنگریم که این جهانخوار به هر جا دستش رسید آنجا را با خاک یکسان کرد و از آنها هیچ باقی نگذاشت؛ عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین، مگر اینکه همه چیز را به آنها واگذارند و بردگان و بندگان آنها شوند، چون عربستان و…

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید