پرسش و پاسخ مسجد حضرت ابوالفضل ع مرزداران

پرسش و پاسخ – بخش اول

توضیح پیرامون طرح شفافیت آراء
برنامه مجلس برای حجاب و عفاف
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

 

پرسش و پاسخ – بخش دوم

نظارت بر محتوای فیلمهای تولیدی
وضعیت اینترنت
پیگیری طرح جمعیت
طرح ساخت مسکن

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید