جلسه پنجم اخلاق حوزه علمیه امام خمینی (ره)

محبت عامل تحرک

مکتب اخلاقی علامه مصباح تفاوت اساسی با سایر مکاتب اخلاقی دارد و برخلاف سایر مکاتب که به صورت موضوعی و موردی مطالب اخلاقی را بیان میکنند، مدون و منسجم است.

عمده اخلاق و اعمال دینی انتخابی است و اجباری نیست. همه استعداد این را دارند که عارف و انسان کامل شوند اما باید به فعلیت برسد.

محبت و عشق به خداوند چیزی است که اگر شرایط و مقدمات آن را فراهم کنیم، به آن میرسیم. هر چه بتوانیم ارتباط و مراوده را با خداوند و اهل‌بیت بیشتر کنیم، سریعتر به محبت الهی میرسیم.

محبت همه چیز نیست اما عامل محرک قوی برای ایجاد حرکت در انسان است. البته به اندازه و سطح محبت بستگی دارد.

تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
جلسه پنجم حوزه علمیه امام خمینی (ره)

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید