روحانی مبلغ آمریکایی و شفاعت آیت‌الله بهجت

در شهر نيوجرسی روحانی فعالی به نام آقای ساجدی، از شاگردان مرحوم آيت‌الله ميلانی، مشغول تبليغ دين بودند. روزی ايشان پيش من آمد و گفت كه می‌خواهم به ایران بروم...

هدايت مردم و جوانان را نبايد دست‌كم گرفت. یادم می‌آید زمانی كه در نيويورك بودم، در شهر نيوجرسي روحاني فعالي به نام آقاي ساجدي، از شاگردان مرحوم آيت‌الله ميلانی، مشغول تبليغ دين بودند و در آن‌جا كليسايی را خريده و تبديل به مسجد كرده بودند. ايشان فرزندی نداشتند، ولی تمام بچه‌های افغانی را در آن‌جا جمع می‌كردند و تربيت می‌كردند. روزی ايشان پيش من آمد و گفت كه می‌خواهم به ایران بروم و مي‌خواهم با دست پر برگردم؛ چه كار كنم؟ من گفتم: برو خدمت آيت‌الله بهجت (رحمه الله).

ايشان آمده بودند قم و در حرم حضرت معصومه (سلام الله عليها) آيت‌الله بهجت(رحمه الله) را ديده بودند. حضرت آیت‌الله بهجت (رحمه الله) وقتی فهميده بودند كه اين شخص در آمريكا برای اسلام و تشيع تبلیغ می‌كند، فرموده بودند: اگر در آمريكا يك نفر را هدايت كني، چنانچه در قيامت به من اذن شفاعت بدهند، ضامن هستم و نزد اين بي‌بي قول می‌دهم كه در قيامت شفاعتت كنم.