فیلم سخنرانی ۲۳ اسفند صحن مجلس

فیلم سخنرانی استاد آقاتهرانی پیرامون گزارش کمیسیون فرهنگی درباره حجاب و عفاف و وظایف سازمانها و نهادها و اهمیت عمل به قوانین اسلامی در صحن مجلس در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید