خانه‌ تکانی کنیم

به لطف الهی چهارشنبه بعد از ظهر، در شیفت دوم، لایحه بودجه که توسط شورای نگهبان اصلاح شده بود، مورد تأیید عزیزان نماینده مجلس قرار گرفت و مجلس امسال کارش پایان یافت.

جا دارد چون تجار و بازاریان که آخر سال انبارگردانی دارند، به بررسی تلاش سال گذشته و دخل و خرجش باشیم.

مردم دهه‌های گذشته چند روزی از آخر سال را به خانه‌تکانی میگذرانند؛ جا دارد بگردیم، رفع زباله از زندگی خود کنیم. ارزشها را از ضد ارزشها جدا کرده و کثافات و نجاسات را در این خانه‌تکانی از زندگی خویش بزدائیم.

در تمام ادارات آخر سال به وارسی داشته و ناداشته و… همت میگمارند، ما چه؟

آخرین ساعات، نمایندگان مجلس از یکدیگر حلالیت طلبیده و آرزوی سالی خوش بر دیگری طلب میکردند. چه کار قشنگ و دلپذیری! تبریکشان میگویم.

مرتضی آقاتهرانی
اسفند ۱۴۰۱

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید