روز سوم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت معرفت و شناخت

هر آن چیزی که میخواهیم به آن معرفت پیدا کنیم، چنانچه اهمیتش بیشتر باشد، شناخت نسبت به آن نیز اهمیتش بیشتر است. شناخت روح اهمیتش از شناخت جسم بیشتر است.

راه‌های ایجاد معرفت در علوم حسی و عقلی میتواند به طور مستقیم باشد یا اینکه از طریق مراجعه به متخصصین و غیر مستقیم باشد. در جامعه برای علوم و فنون تقسیم کار شده است و هر کس در شغلی متخصص است و دیگران در آن مورد به او مراجعه میکنند. البته در علوم و معارفی که انسان میتواند خودش کسب کند نباید از دیگران تبعیت کند.

برخی علوم حسی و عقلی نیست بلکه شهودی است و انسان با وجود و قلبش درک میکند. مانند درکی که علما از جلسات روضه امام حسین علیه‌السلام داشتند و دارند. برای پیدا کردن حالت شهودی باید به دانسته‌های خود عمل کرد.

هر اندازه انسان در بندگی خدا صداقت بیشتری داشته باشد، سرعتش در رسیدن و نزدیک شدن به خدا بیشتر است. توصیه به انجام برخی امور خیر به صورت مخفیانه به همین علت است.

روز سوم ماه مبارک رمضان مسجد امیر المومنین (ع) شهرک بهارستان زنجان

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید