روز دوم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

یقظه و بیداری

گاهی مطلبی را نمیدانیم ولی گاهی مطلبی را میدانیم ولی از آن غفلت میکنیم. به همین علت هست که در اسلام اعمال و آدابی مانند نماز و روزه قرار داده شده تا انسان را از غفلت خارج کند.

خداوند برای بیداری انسانها اسباب زیادی قرار داده است؛ از قبیل ارسال انبیاء و کتب الهی تا مردم بیدار شوند.

باید مراقب خود و اطرافیان باشیم و به دنبال این باشیم که همدیگر را بیدار کنیم. امر به معروف و نهی از منکر به همین دلیل است. هدایت افراد و حتی یک فرد در عالم بسیار مهم است.

بیداری برای پرهیز از غفلت است.

روز دوم ماه مبارک رمضان مسجد امیر المومنین (ع) شهرک بهارستان زنجان

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید