روز چهارم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت استقامت

کسی که به دنبال خودسازی است باید ابتدا اصول را بداند و سپس بر ین اصول استقامت بورزد.

اصول قابل تغییر نیست و در مسائل کشور نیز باید روی اصول ایستاد و استقامت کرد تا مشکلات حل شود.

روز چهارم ماه مبارک رمضان مسجد امیر المومنین (ع) شهرک بهارستان زنجان

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید