روز هفتم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

خودنظم‌دهی

طبق آیات قرآن کریم خلقت انسان هم در اندازه مناسب و هم در جای مناسب است. نظم هم در عالم تکوین است و هم در عالم تشریع.

در عالم ماده همه چیز در حال حرکت است و از قوه به فعل حرکت میکند و این حرکت با اندازه مناسب و نظم است.

وجود نظم در این عالم نشان از ناظم و خالق دارد.

یکی از آخرین توصیه‌های امیرالمؤمنین علیه‌السلام به اطرافیان توصیه به نظم در امور است.

یکی از محسنات نظم برکت در کارها است. اگر هدف روشن باشد میتوان برنامه‌ریزی کرد.

روز هفتم ماه مبارک رمضان مسجد امیر المومنین (ع) شهرک بهارستان زنجان

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید