سخرانی در محفل انس با قرآن کریم

اهمیت توجه به قرآن

انقلاب باعث گسترش توجه به قرآن شده است و خود انقلاب نیز مدیون قرآن است. توجه به قرآن بسیار مهم است و انسان باید به آیات قرآن در زندگی خود عمل کند.

قرآن حاوی قوی‌ترین هدایت است و بر مبنای حکمت است. در قرآن شفای دردهای ما است.

به هر چیز به غیر از خدا تکیه کردیم، از همان جا ضربه میخوریم. باید فقط به خداتکیه کنیم.

سخنرانی در محفل انس با قرآن زنجان به همراه شرح برخی آیات قرآن کریم

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید