سحر 25 ماه مبارک رمضان شبکه یک سیما

عزت آز آن خداست

عزت برای خدا و مؤمنین است. مؤمن عزیز است و حق ندارد خودش را به ذلت بیندازد.

ریشه‌ی نفاق دروغ‌گویی و دورویی است. تملق‌گویی جایز نیست جز در برابر خداوند.

ارتباط با خدا و اطاعت از خدا موجب عزت میشود. عزت در اطاعت خداوند است.

شرح بخشهایی از دعای افتتاح
سحر 25 ماه مبارک رمضان، شبکه یک سیما