سحر ۲۶ ماه مبارک رمضان شبکه یک سیما

اختیار در تحقق دولت کریمه

تحقق دولت کریمه نیاز به دولتمردان با کرامت دارد و این ما هستیم که با انتخاب و اراده خود افرادی را انتخاب میکنیم که با کرامت باشند.

هدف از رسیدن به دولت با کرامت دولت بندگی است. دولتهای بعد از انقلاب با دولتهای قبل از انقلاب اصلاً قابل مقایسه نیست و بیسار جلوتر است.

هر کس باید از خودش شروع کند و بررسی کند که آیا به وظیفه‌ی خود عمل کرده است یا نه و خود را اصلاح کند.

شرح بخشهایی از دعای افتتاح
سحر ۲۶ ماه مبارک رمضان، شبکه یک سیما

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید