سحر ۲۷ ماه مبارک رمضان شبکه یک سیما

خطر نفاق

توجه به منافقین در قرآن چندین برابر توجه به کفار است و نشان میدهد که اهمیت و خطر منافقین بسیار بیشتر از کفار است و ضرری که منافقین به جامعه میرسانند شدیدتر است.

اهل ایمان دارای یک هدف واحد هستند و دلهایشان با هم است ولی اهل نفاق اهداف متفرق و شخصی دارند و دلهایشان از هم جداست.

در دعای افتتاح از خداوند میخواهیم که دولتی تشکیل بشود که اهل نفاق در آن دولت ذلیل شوند.

شرح بخشهایی از دعای افتتاح
سحر ۲۷ ماه مبارک رمضان، شبکه یک سیما

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید