همیشه به شفافیت معتقد بوده‌ام

پیرو نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ که درباره شفافیت آراء ارسال داشته‌ام، مثل گذشته بنده قائلم که نماینده مردم باید با صداقت و مردمی باشد.

بنده همیشه به شفافیت آراء، شفافیت تلاش، نظارت به حسن اجرای قوانین، و شفاف بودن امور مالی نماینده معتقد بوده ام، تا که موکلین محترم، خود درباره نماینده خویش بهتر قضاوت کنند.

مرتضی آقاتهرانی
۲۹ فروردین ۱۴۰۲