همیشه به شفافیت معتقد بوده‌ام

پیرو نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ که درباره شفافیت آراء ارسال داشته‌ام، مثل گذشته بنده قائلم که نماینده مردم باید با صداقت و مردمی باشد.

بنده همیشه به شفافیت آراء، شفافیت تلاش، نظارت به حسن اجرای قوانین، و شفاف بودن امور مالی نماینده معتقد بوده ام، تا که موکلین محترم، خود درباره نماینده خویش بهتر قضاوت کنند.

مرتضی آقاتهرانی
۲۹ فروردین ۱۴۰۲

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید