سخنرانی در شرکت تأسیسات دریایی ۲۷ فروردین

هر کسی از خودش محاسبه بکشد

همان طور که قرآن میفرماید: «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ»؛ خدا هر لحظه فعال است و در حال فعالیت است. بنابراین هیچ اتفاقی در این عالم تصادفی نیست.

ما در امور اختیاری تکلیف داریم و باید پاسخگو باشیم و هر کس باید اعمال خودش را در نظر بگیرد و محاسبه کند.

در مقایسه داخل و خارج از کشور، باید به اختیارات خود در میزان دخالت در امور کشور و قدرت انتخاب نگاه کرد.

هر کسی باید در زمینه مسئولیت خودش بهترین تلاش را انجام دهد و پاسخگوی مسئولیت خودش باشد.

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۷
سخنرانی دهه آخر ماه مبارک رمضان
در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید