سحر ۲۹ ماه مبارک رمضان شبکه یک سیما

اطاعت از خدا

توجه داشته باشیم که در این ماه اطاعت خدا را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم. چنانچه اطاعت از خدا کنیم، شبیه خدا میشویم و مورد محبت خدا قرار میگیریم.

دولت کریمه به انسانهای کریم نیاز دارد و انسانهای کریم به دنبال اطاعت از خدا هستند.

شرح بخشهایی از دعای افتتاح
سحر ۲۹ ماه مبارک رمضان، شبکه یک سیما

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید