سخنرانی در شرکت تأسیسات دریایی ۲۸ فروردین

با هدف حرکت کنیم

انسان برای کارهایش هدف دارد. انسان باید توجه کند که هدف از زندگی چیست تا بتواند برنامه برای زندگی داشته باشد و مسیرش را تعیین کند.

این عالم، عالم حرکت است. حرکت یعنی از قوه به فعل رفت و استعدادها شکوفا شود. برای شکوفایی استعدادها باید شرایط را فراهم کرد. یکی از این شرایط تزکیه است.

علت تامه برای خلقت انسان عبادت و بندگی خداست. بنابراین انسان هر کاری را که میخواهد انجام بدهد باید در نظر بگیرد که این کار مورد رضای خدا باشد.

دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۸
سخنرانی دهه آخر ماه مبارک رمضان
در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید