حضور در برنامه صف اول ۱۱ اردیبهشت

در برنامه صف اول مطرح شد: کمیسیون فرهنگی پیگیر طرح جمعیت و عفاف و حجاب است

به علت وجود مسائل و نیازهای فراوان در مسائل فرهنگی، باید مسائل اولویت‌بندی شود و مسائلی که اولویت بیشتری دارد، پیگیری شود.

یکی از مهمترین مسائل بحث جمعیت است که در کمیسیون فرهنگی پیگیری شد و تصویب شد.

پس از تصویب طرح جمعیت در مجلس و ابلاغ در دولت، کمیسیون فرهنگی اجرای این طرح و مشکلات اجرای آنها را از طریق سازمانهای مسئول پیگیری میکند.

در زمینه عفاف و حجاب مجلس پیگیر وظایف دستگاه‌های مرتبط با این قضیه است. قرار است لایجه‌ای در این زمینه به مجلس بیاید و بررسی شود.

قانون حمایت از آمران به معروف که در مجلس تصویب شده، قانون خوبی است ولی متأسفانه به طور کامل اجرا نشده است.

برنامه صف اول شبکه خبر؛ دوشنبه یازده اردیبهشت

مشاهده در تلویبیون
https://telewebion.com/episode/0x647494f

 

 

@aghatehrani_ir

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید