بازدید از دیوار آزاد نمایشگاه کتاب

بازدید مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از دیوار آزاد نمایشگاه کتاب که در این چند روز جنجال زیادی در فضای مجازی آفریده است!

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید