با پرهیز از تفرقه، با قوت جلو برویم

 

?بشارت میدهم که اکثریت قریب به اتفاق مجلس انقلابی، فهیم و حساسیت لازم را نسبت به عفاف، حجاب و نوامیس مردم دارند.

?ناگفته پیداست حمایت های مردمی از ورود مجلس به این موضوع و نوشتن قانونی در طراز این نظام، کار را بیشتر قوت بخشیده و چراغ امید در دلها را فروزان‌تر خواهد کرد؛ و البته راه‌اندازی اختلاف دانسته و یا نادانسته چراغ امید را کم‌فروغ خواهد کرد.

?تفرقه و اختلاف خودی‌ها، دشمن بی‌غیرت و بی‌دین را بیشتر به جان مردم انداخته و موجب سوءاستفاده خواهد شد. شفاف باید گفت: عفاف و حجاب مردان و زنان حکمی الهی، تغییرناپذیر و امری حاکمیتی و مردمی است.

?در گذشته برخی نقاط ضعف مانع از اجرای قانون شده است و بسیاری از فرصتها از دست رفته است. درست است که کار بناچار در فرایند زمان جلو میرود، پس باید تدبیری مناسب در گذر زمان داشت، مبادا تنها فرصتها و زمان را دست دهیم، تا که ناهنجاری عادی‌سازی شده و هنجار گردد و دشمن بیرونی و نادان داخلی میدان‌داری کند.

?به لطف خداوند پای کار ایستاده و می‌ایستیم. چه اینکه عفاف و حجاب حکم خداست که باید قانونی هم بشود و ابتدا از دستگاه‌ها باید شروع شود، فعل حرام و ترک فعل نیز جرم‌انگاری شود، قانون امر بمعروف نه تنها نسخ نشود که محکم‌تر بشود، فضای مجازی نیز مدیریت بشود.

?برای جلو رفتن کار، جهاد گفتمانی همگانی شود، نیروهای مردمی به شکل دسته دسته و حتی میلیونی بروز و ظهور یابند، که انشاالله هیئات مذهبی در همین روزها ورود خواهند کرد و حمایتشان از این حکم الهی موجب تقویت نظام زیر سایه مقام ولایت فقیه دامت برکاته خواهد شد.

توفیق همگان در احیای دین و احکامش با سربلندی نظام و اقتدارش آرزوی ماست.

 

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید