بازدید از مرکز خودشکوفایی رفیقانه در همدان

بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، حجت‌ الاسلام دکتر آقاتهرانی از مرکز خودشکوفایی رفیقانه (ویژه دختران) در همدان

استاد آقاتهرانی درباره بازدید از این مجموعه فرمودند:

برخی عزیزان فرهنگی از خودابتکاری خوبی برخوردارند که این نیز نمونه ای از خوش‌فکری خواهر شایسته و همراهان ایشان است که در همدان توفیق دیدارش را یافتم.

ای کاش مسئولین بهتر درک فقر فرهنگی می کردند و جوانان را در اجرای این امور یاری می رسانیدند.

از همراهی سازمان تبلیغات همدان و مسئول محترمش که نسبت به در اختیار گذاری مکانی برای این کار فرهنگی این عزیزان را یاری کرده سپاسگزارم.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید