توبه سرآغاز سیر کمالی

توبه را اولین منزل می دانند زیرا توبه اولین تعریفش اینه که از حالت و از عالم طبیعت بیرون آمدن و به عالم روحانیت حرکت کردن از این نفسانیات در آمدن و به روحانیات حرکت کردن .

بسم الله الرّحمن الرّحیم

امشب بحث بسیار ارزشمندیست خدای متعال همه مان را توفیق بدهد که بهش عمل کنیم .حضرت امام می فرمایند برای عمل به این مرحله هم علم لازم است هم عمل یعنی باید بدانی انشا الله سعی میشه که بگوییم آنچه که باید یک مقداری از این بحث را شروع می کنیم و یک مقداری هم در باب این ایام و خصوصیت این ماه شریفی که در رو دارم مقداری صحبت می کنم الحدیث السابع روایت سابع عشر روایت هفدهم بسندالمتصل الامام حجه الفرقه و رئیس الامه محمدبن یعقوب کلینی رضی الله عنه ان محمد بن یحیی ان محمد بن عیسی عن الحسن بن المحبوب ان معاویه بن وهب سندش بسیار خوبه از روایات اصول کافی مرحوم کلینی نقل کرده قال سمعت ابا عبد الله (ع)یقول معاویه بن وهب شنیدم که امام ششم (ع) فرمودند اذا تا عبد توبه نسوحا احبه الله و ستر علیه الدنیا والآخره وقتی که بنده توبه نصوح کرد خوب توبه نصوح نمی دانیم چیست خیلیامون نمی دانیم چیست در آخر بحث بحث می کنند که توبه نسوح چیست وقتی که توبه کرد بنده ای و توبه او خالصانه بود خدای متعال او را دوست خواهد داشت پس بر او می پوشاند گناهان او را می پوشاند فی الدنیا و الآخره فقلت فکیف یستر علیه سوال کردم چگونه خدای متعال گناهانش را می پوشاند پرده روش می اندازه قال ینسی ملکیهما کتبا علیه من الذنوب آن ۲تا ملک و آن ۲ فرشته که اعمال او را می نوشتند آنها فراموششان می شود خدای متعال فراموشی بر آنها غلبه می کند فراموشیشان میدهد یادشان می رود چکار کرده است ثم یوحی الی جوارحه سپس به بدن او وحی می شود اکتمی علیه ذنوبی بپوشانید کتمان کنید گناهان او را آخه می دانید بدن ما شهادت می دهد. و یوحی الی بقا الارض به بقعه های زمین برآمدگیهای زمین گفته می شود که اکتمی الیها هذه من الذنوب آنچه را که از گناه مرتکب شده ای زمین بر او بپوشان کتمان کن فیلقالله حین القاه پس ملاقات می کند خدا را موقعی که ملاقات کرد ولیس شی اشهد به شی من الذنوب هیچ شاهدی نداره . خدا هم که می دانسته که ستارالعیوب است اصل روایت که مورد بحثه اما در این باب ۲تا نکته مهم وجود دارد ۲تا نکته مهم را عرض می کنم و بعد وارد بحث می شویم اول حقیقت توبه بحثی درباره اش وجود دارد که این خوبه آدم بداند ببینید توبه اولین منزل است برای کمال . در بحث مراتب کمال شخص اولین مرحله را بعضیا گفته بودند یغظه حضرت امام فرمودند نه اولین مرحله نیست اگر یادتون باشه مقدمه راه است تازه بیدار می شود که حرکت کند اما توبه را اولین منزل می دانند زیرا توبه اولین تعریفش اینه که از حالت و از عالم طبیعت بیرون آمدن و به عالم روحانیت حرکت کردن از این نفسانیات در آمدن و به روحانیات حرکت کردن . ما وقتی که خدای متعال ما را خلق کرد محجوب نبودیم اول در همه ما قوه و استعداد این که به خدا برسیم را قرار داده است کأن مثل یک لوح سفید می مانیم این عجیبه بحثی که الان دارم مطرح می کنم روانشناسها دارند این را در بحث یادگیری آنجا بحث می کنند و در بحث شخصیت بعد شخصیتی انسان که آیا انسان لوح سفید است از اول یا نه ؟ این یک حرفیست عده ای می گفتند انسان شروره ذاتا شروره برای همین توی سر مغزش می زدند که تمامش کنه بعضی می گفتند که ذاتا خوبه این درست میره بابا ننش خرابش می کنند اینجا ما یک حرف دیگری داریم نکته اینه که از اول خلقت که خدای متعال مارا خلق کرده کأن مثل لوح سفید هستیم اما یک چیزهایی هم پشت اینها هست که آنها هول میدهد انسان را یعنی همین طور که مثل یک صفحه سفیدی هستیم اما نسبت به بعضی از چیزها گرایش ذاتی داریم مثل توحید خدا شناسی مثل ولایت اینها یک بحثهایی بود که قبلا هم امام داشتند اگر یادتون باشه نمیدونم یادتان میره یا هست ؟ بعضی چیز ها فطریست و می دانیم اینها را وقتی که آدم به دنیا میاد اگر شروع کرد آرام آرام به معاصی ؟ صفحه را کأن سیاه می کنه اگر توبه کرد قلم روش کشیده میشه این پاک میشه ۲مرتبه سفید میشه این یک نکته ایست که من تو نکات فنیش برای اینکه بحث یک مقدار بحث علمی خاص و درست نیست برادرا امام مطرح نکردند خسته کننده بشه می فرمایند قبل از فرا گرفتن ظلمت تمام صفحه قلب قبل از فرا گرفتن ظلمت تمام صفحه قلب را از خواب غفلت بیدار شو و پس از منزل یغظه به منزل توبه وارد شو الطائب من الذنب روایات هست کسی که توبه کند از گناهی مثل کسیست که گناه ندارد بعد می گویند اگر توبه کردی و توبه حسابی خواستی بکنی وارد منزل بعدی میشی که عناب باید بکنی یعنی برگردی رو به خدا اینجا کأن درآمدن از بدی به خوبیست این را می گویند توبه عنابه حرکت به سوی خداست این مرحله دومه بحثهایی هست گاهی اختلافیست حضرت امام می خواهند که خط سیر بحث روشن باشد و نظرشان را گفته باشند و درست هم هست نکته مهم که اینجا بیان می کنند و ۲ تا هست این اولیشه می خوام عرض کنم که برادران وخواهران بدانند. اول این که توبه صحیح کردن بسیار مشکل است ممکن است بگویید چیزی نیست .من می گویم : نه خیر فوق العاده مشکل است و به این زودی ها برای آدم توبه صحیح توبه نسوحی که بود حالا بعد می رسیم این توبه و چنین توبه ای کردن در حد محال است و خیلی سخته البته محال که میگیم نه اینکه نشه میشه ولی فوق العاده سخته یک آمادگی بیشتر از این حرفها می خواد باید کمر را بست و گیوه ها را ور کشید برای اینکه آدم توبه بکند بعد می فرماید چندتا چیز است که مزاحم است در این راه برای اینکه آدم توبه کند یکیش گناه است گناه خودش موجب غفلت آدم از حالت توبه است نمی گذارد که شما بتوانید برگردید شما را آلوده می کنه و کأن چشم باطن آدم را می گیره جلوش را که متوجه خطر نشود غافل می شه و این حرکت می کند و متاسفانه گناهان است که همه ما را به تسویف وا میداره تسویف یعنی امروز و فردا کردن امروز نشد فردا . فردا نشد پس فردا توبه می کنیم و با خود می گوییم : نه طوری نیست اگر امروز را گناه کردیم طوری نمی شود و آن فردا هرگز نخواهد آمد تا تمام بشود این عمر آدم متاسفانه بعد می فرماید که بعضی ها را شیطان این شکل غافل می کند که صبر کن جوانی جوانی با نادانی همراهه شما گناه بکن پیر میشی توبه می کنی خدا هم که دستگیر توبه کنندگان است کار درست می شود این خودش یکی از مکرهای شیطان برای گول زدن است در اینجا چند چیز می گویند من از روش می خوانم من چیزی نگفته باشم خدای نکرده به کسی برنخوره و برای برادران جوان تاثیرش بیشتر باشد می فرمایند پس بدان بهار توبه ایام جوانیست به خاطر اینکه با گناه سنگین نشده کدورت ها هنوز زیاد نشده انسان در پیری حرص و طمع به جاه و مال و طول عملش بیشتر است و این مجرب است و در حدیث شریف نبوی شاهد بر آن است در پیری بیشتر آدم رسوخ در بدی پیدا می کنه عادت می کنه دیگه می فرمایند گیرم که انسان بتواند در ایام پیری به توبه اقدام کند از کجا به پیری برسد و اجل موعود در سن جوانی و در حال اشتغال به نا فرمانی او را نگیرد کی تضمین کرده بعد می گویند شما نگاه کن کمیاب بودن پیران دلیل بر زیادی مرگ جوانهاست شما بگردید در محلتان چندتا آدم ۸۰ ۹۰ ساله دارید گاهی آدم می بینه ۵۰ تا بیشتر نیستند می فرمایند همین دلیل بر اینه که جوانها می میرند زود به زود هم می میرند غافل نشویم بگوییم که ان شا الله پیر می شویم بر میگردیم ۱۰۰۰ جوان مرد و یکی پیر نشد بعد هم می دانید که موقع مردن وقتی مرگ را آدم دید که میره و هوا پسه دیگه کار تمام هست توبه قبول نیست توبه تا قبل از این است که مرگ را ببینه اگر مرگ را دیدی دیگه جا نداره البته اگر بتواند توبه کند فکر می کنم اگر بتواند مورد مغفرت است ولی مشکل این است که توبه اش نمی آید نمی تواند توبه بکند می فرمایند این صحیح است اما مگر توبه لفظ است ؟ به گفتن است که بگویی دیگر نمی کنم اسغفرالله مگر نبود او که داشت استغفار می کرد تسبیح هم دستش بود امیر المومنین فرمودند ننت به عذات بنشینه یعنی بمیری با این توبه کردنت گفت آقا مگه کفر می گم ؟ اما توبه شرایطی دارد این که نیست واقعا پشیمانی که از درون آدم برگرده وقتی که آدم فرو رفت در گناه که به این زودی نمی تواند برگردد که قیام به این امر زحمت دارد از نظر علمی و عملی لازم دارد زحمت علمی و عملی می خواهد که آدم توبه بتواند بکند می گویند خیال نکنید یهو گول بخورید و توبه نکرده بمیرید طرف عذابهای شدیدی سوختن های شدیدی به همراه خواهد داشت اینها را آدم باید تحمل بکنه آیا کی بتونه مورد رحمت خدا قرار بگیره خیلی بی عقلی می خواد آدم در این دنیا توبه نکنه یک نکته بود نکته دومش را هم بگم ؟یک صلوات بفرستید تا بگم ۲تا خطر دیگر را اینجا بیان می کنند و آخرش یک نکته ای را بیان می کنند که این نکته ای است که همیشگیست و اینکه می فرمایند آقاجون اگر توبه کردی با این توبه که کردی همه چیز درست میشه هیچوقت ظرفی که ظرف چینی قیمتیه وقتی شکست و بند بهش زدیم مثل اولش نیست آن قیمت را نداره فکر می کنید داره ؟ می فرماید آنکسی که با شما دوسته و دوستش دارید و باهاش رفیقید با هم جون جونی هستید واقعا ۲تا دوستی که دارید ۷۰سال باهم دوستید و بینتون بهم نخورده و همیشه اعتماد به هم داشتید این دوست برای شما با آن دوستی که ۱ بار خیانت کرد بعد هم آمد گفت عذرخواهی اشتباه رفتم واقعا به نظر شما آن ۲تا یکی هستند ؟ واقعا یکی نیست برای همین امیرالمومنین فرمودند که گناه نکن گناه نکردن راحت تر از توبه اش است آنهایی که گناهی کرده اند الان مایوس نباشند راه برای توبه بازه آنهایی که گناه نکردند سمتش نروند چون خیلی ضرر دارد یکی نکته دوم اینکه می فرمایند که علاوه بر آن که کمتر کسی است که بتواند درست توبه کند خود توبه فوق العاده مشکل است حالا وقتی که رفتیم جلو خواهید دید که این توبه که توبه نسوح نامیده شده و از ما خواستند خیلی مشکله به این راحتی عملی نیست خوب حالا که اینطور شد بهترین راه اینه که گناه نکنید از اول حالا اگر مبتلا شدید باز بیایید باز ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است آنوقت دست آخر می گویند که این را از روش می خوانم می گویند این باب توبه مفتاح و کلید همه دربهاست اگر از این درب وارد بشی این در را به روی خود بگشا و از خداوند تبارک و تعالی توفیق حصول مطلوب را بخواه و از رسول اکرم و ائمه هدی استعانت کن و به حضرت ولی امر و ناموس دهر حضرت امام عصر (عج) پناه ببر البته آن بزرگوار دستگیری ضعفا و بازماندگان را می نماید و بیچارگان را دادرسی می کند دیدید آخر که کار سخت شد امام باز دوباره دستمونو گذاشتند تو دست امام زمان تا حالا چندبار عرض کردم یک مقدار بیخ پیدا میکنه و راه حل جدی می خواهند بدهند و طرف خیلی مشکل داره دست آدم را می گیرند می گذارند توی دست امام زمان این یک درسه یاد بگیرید هرجا ماندید چیز خوبی می گفت هرجای دنیا نگاه کنید منتظر امام زمان هرجا جای خاصی لازم نیست هرجا بری حرمه مال ایشان است هرجا رو کنی وجه الله همان طرفه وجه الله یکی از القاب امام عصر (عج) است این وجه الله الذی یتوجه کجاست وجه اللهی که اولیا به او توجه می کنند قرآن می فرماید هرجا رو کنی . مشکل خودمان هستیم این ایامی که در پیش داریم ایام خوبیست ایام مبارک رجب را در پیش داریم در این ماه خوب زمینه برای توبه وجود دارد .

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید