ستمگران به زودی خواهند دانست که شکست خورده کیست

الحمد لله بر توفیقات عزیزان جبهه مقاومت که هیمنه پوشالی اسرائیل را در هم شکست. ظلم و ظالم به اضطراب و فرار افتاده و دنبال محل امن می‌گردد.
این وعده خداوند متعال است که ستمگران به زودی خواهند دانست که شکست خورده کیست؟ «فسیعلم الذین ظلموا، ای منقلب ینقلبون؟»
اگر نه، وقت بسیار است و لطف الهی همراه.

مرتضی آقاتهرانی
۱۷ مهرماه ۱۴۰۲

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید