غفلت استعداد لقا را از انسان میگیرد

درمان غفلت: معرفت به کرم و نعم خدای تعالی

و ان کان ذنبی قد عرضنی لعقابک؛

چیزی که مرا در معرض عقاب قرار می‌دهد، گناهم می‌باشد ولی آن چه به من اذن ثوابت را می‌دهد حسن ثقه و اعتماد بالای من به توست.

و ان انامتنی الغفله عن الاستعداد للقائک فقد نبّهتنی المعرفه بکرمک و آلائک؛

گر چه غفلت از پیدا کردن استعداد لقایت مرا به خواب انداخته ولی مرا بیدار کرده معرفت به کرم و نعمتهایت.

غفلت موجب نوم انسان می‌شود و نمی‌تواند استعداد لقاء پیدا کند. خداوند به همه استعداد لقاء را عطا فرموده است ولی بعضی به لقاء الله می‌رسند و بسیاری از انسان‌ها از این استعداد استفاده نمی‌کنند. البته استعداد به تنهایی کافی نیست، همان طوری که نوزاد یک روزه استعداد انسان کامل شدن را دارد فعلاً ولی تلاش و مجاهده لازم است تا آن استعداد را شکوفا کند و به فعلیت برساند.

برخی افراد استعدادشان به حالت خواب آلودگی می‌رسد که حتّی استعداد بالقوّه خود را هم از دست می‌دهند.

امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم استعداد لقاء و هم علی الدوام لقاءالله را دارند.

تفاوت غفلت با جهالت: جاهل نمی‌داند، غافل می‌داند ولی علاقه به چیز دیگری دارد و چشم او را چیز دیگری گرفته و از این مطلب غافل شده است و اگر فریادی بشنود، از غفلت بیدار می‌شود.

یکی از عوامل غفلت زرق و برق دنیاست. شیطان خود گفته است: لازینّنّ لهم … دنیا را برای انسان زینت می‌دهم. این عامل غفلت ماست غفلت و نسیان از وضعیت خود.

درمان غفلت: معرفت به کرم و نعم خدای تعالی زیرا علی الدوام نعمتش سرازیر است. (کرم= بزرگواری) همیشه توجه داشته باشید که عمرتان را صرف چه چیزی می‌کنید آیا خدا هم آن چیز را خواسته است یا نه؟

انسان خواب را می‌توانند بکشند و یا خرابش کنند. راه بیداری معرفت است. معرفت به نعمتها، نعمتها را ببینید و بشمارید. غفلت انسان را از حیوان بدتر می‌کند.

هر زمانی یک چیزی باعث غفلت می‌شود. هر شخصی با شخص دیگر فرق دارد. هر چیز که به چشمتان زیبا آمد، به اندازه خودش به آن بها بدهید نه بیشتر. غفلت استعداد لقاء را می‌گیرد. شیطان هیچ گاه بیکار نمی‌نشیند همه چیز را زینت می‌دهد تا انسان را به سوی آن بکشد و او را مشغول آن کند و در غفلت نگه دارد.

از متن دعا فهمیده می شود که یکی از چیزهایی که موجب بیداری است و آن معرفت و دقت و تفکّر در آلاء و کرم خداست. بنابر این دقت و تفکّر در نعم الهی می‌تواند استعدادها را بیدار کند.

منبع : مناجات الراغبین

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید