برپایی توسل های فردی و جمعی + صوت

???? توصیه استاد مرتضی آقاتهرانی به برپایی توسل های فردی و جمعی در سراسر کشور در شب جمعه

???? برای حل این مصیبت بزرگی که پیش آمده [جنایت غزه]، که إن شاء الله انسانیت از شر این ظلم بزرگ نجات پیدا کند و آمریکا و صهیونیسم به ذلت و خفت بیافتد

????بهترین عمل این است که شب جمعه استغاثه و دعا و برنامه داشته باشیم، بهترینش ختم صلوات است و بعد هم حدیث کساء.
إن شاء الله اگر موفق بشوید حتما جلسات جمعی، غیر جمعی هرگونه آدم بتواند امشب این برنامه را داشته باشد که إن شاء الله شر کفار و مشرکین و منافقین به خودشان برگردد و مسلمان ها از تمام این شرور و آفات إن شاء الله نجات پیدا کنند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید