نهادها و محاکم حقوق بشری کجایند؟

آمریکا چون همیشه نقش کلیدی در این خون‌ریزی‌های فجیع و جنایت‌های بشری را دارد. چقدر این عالم را این شیطان بزرگ کثیف و فاسد کرده، که در کلام الله مجید فرمود: «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» فساد، خشکی و دریا را به آنچه مردم خود کسب کرده‌اند فرا گرفته.

کشتار صدها کودک فلسطینی طی این روزها و بیش از هزار قربانی بیمارستانی در برابر چشمان جهانیان، برای حامیان این رژیم جعلی، کودک‌کش و غاصب آبرویی نگذاشته. خطر آنجا است که دیگران در برابر این جنایت‌های ضد بشری و بشرکشی به سکوت و یا ارائه بیانیه و اخطاریه‌ای بسنده کنند.

سکوت برخی، دروغ‌انگاری برخی دیگر و منفعت‌طلبی و ترس بعضی محاکم ضعیف نسبت به این جنایت‌های جنگی روحیه انسان را سخت جریحه‌دار می‌کند. باید چون همه مردم، همه محاکم سیاسی نظامی و قضائی، گذشته از ابراز نفرت، قطع روابط با این ستمگران که مرتکب جنایت دولتی شده‌اند، آنها را به محاکمه و چالش کشند، تا که نسل‌کش‌هایی چون اسرائیل غاصب جرئت نکنند این گونه بی محابا «یهلک الحرث و النسل» شوند و از میدان جنگ طفره رفته و افتخار به کشتار مظلومان کنند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید