برخورد کشورهای اسلامی با حامیان صهیونیست در اجلاس اتحادیه بین المجالس

در افتتاحیه اجلاس اتحادیه بین المجالس رییس اتحادیه پاچکو که هفته گذشته هم از اسرائیل غاصب قاتل در دو بیانیه حمایت کرده بود، سخنرانی کرد و در ضمن سخنرانی مجدد از اسرائیل حمایت کرد؛ به همین دلیل نمایندگان ایران، عراق، پاکستان، سوریه، کویت، بحرین، مصر و در جمع ۱۶ کشور اسلامی به اعتراض از مجلس خارج شدیم.

وقتی سخنان او پایان یافت، همه وارد جلسه شدیم. آقای گلرو نماینده سمنان، وقتی مقابل رئیس اتحادیه رسید، به او اشاره کرده و بلند فریاد زد: «shame on you» ننگ بر تو باد! آقای رضاخواه و آقای ذوالنوری نیز در حمایت از او ادامه دادند..

جلسه به هم ریخت؛ چند نفری هم به حمایت از اسرائیل بر آمدند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند و کنار رفتند. بسیار عالی شد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید