اهمال کاری: بررسی علل و راه کارهای درمان

این کتاب دارای چهار فصل است که فصل نخست این کتاب دارای کلیاتی در زمینه تعریف اهمال کاری، ویژگی های اهمال کار، اهمال کاران، مراتب اهمال کاری و آثار اهمال کاری است.
نویسنده در فصل دوم ریشه ها و علل اهمال کاری را مدنظر قرار داده و به مواردی مانند دهن بینی ، افسردگی و اضطراب اشاره کرده است.

عوامل بیرونی و محیطی مانند نارضایتی از وضع موجود، احساس عدم مسئولیت در برابر دیگران، لجبازی، اهمال کاری و پرخاشگری انفعالی، عوامل هوس انگیز و سرگرم کننده و توقع بیش از حد از دیگران از دیگر عناوین مطرح شده در فصل دوم این کتاب است.

در فصل سوم عوامل اهمال کاری و بهره گیری از فرصت ها در قالب هفت موضوع مانند بی نظمی و بی برنامگی و انجام کارهای بزرگ بدون زمان بندی طرح بحث شده است.

نویسنده این کتاب افسردگی، وحشت زدگی و بی کنترلی را از پیامدهای اهمال کاری ذکر کرده و سپس به ریشه، علل، عوامل و راهکارهای برون رفت از آن اشاره می کند.

نویسنده کتاب معتقد است که اهمال کاری به سرعت به صورت عادت در افراد نمایان می شود و این بیماری مسری است که از انسانی به انسان دیگر و از فرد به جامعه و از جامعه ای به جامعه دیگر سرایت می کند.

علاقمندان میتوانند جهت تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۲۷۳۰۶۴۷۰ تماس حاصل نمایند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید