فصل آرامش (جایگاه نماز و نقش آن در رهایی از اضطراب)

«فصل آرامش» به مباحثی همچون جایگاه نماز در کسب آرامش پایدار، نقش آن در رهایی از اضطراب، جایگاه آن در آیات و روایات، موانع شکوفایی این رفتار دینی و مقدمات و مقامات نماز پرداخته است.
علاقمندان میتوانند جهت تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۲۷۳۰۶۴۷۰ تماس حاصل نمایند.
مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید