میدار نظر یکسره تو جانب یار

 

این تصویری است که در کنار اقیانوس اطلس یکی از دوستان بدون توجه از بنده گرفته است. امید که به گفته جناب آقا سید علی قاضی قدس‌سره این باشیم که فرمود:

سر رشته دولت ای برادر به کف آر!
وین عمر گرامی به خسارت مسپار!
یعنی همه جا با همه کس در همه حال
میدار نظر یکسره تو جانب یار!

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید