طرحی نو از زیارت عاشورا

پژوهشی در مورد سندهای مختلف «زیارت عاشورا» و نسخه شناسی این زیارت و آثار و برکات قرائت آن و زیارت امام حسین (ع) است. در این نوشتار ابتدا تحقیقی در مورد روایت های گوناگونی که محدثان و علمای بزرگ شیعه مانند شیخ طوسی و درج این زیارت در کتب معتبر روایی شیعه صورت گرفته و سلسله اسناد زیارت عاشورا در قرون متمادی و سلسله رجال موجود در سند آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نویسنده بیش از سی سند برای آن ذکر نموده است. آنگاه وی به برخی از نقدهای صورت گرفته نسبت به سند و متن زیارت عاشورا اشاره کرده و پاسخ این نقدها را از قول علمای شیعه داده است. در ادامه وی به معرفی برخی از نسخه های خطی موجود از زیارت عاشورا پرداخته و آثار و برکات زیارت امام حسین (ع) را از منظری روایی بیان نموده و حالات و مقامات زائران آن امام نزد خداوند متعال را در قیامت و آثار منفی ترک زیارت ایشان را از قول علما شرح داده است.

علاقمندان میتوانند جهت تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۲۷۳۰۶۴۷۰ تماس حاصل نمایند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید