شرح عملکرد کمیسیون فرهنگی، قسمت هفتم

پیگیری بحث فضای مجازی به عنوان اولویت دیگر کمیسیون فرهنگی که یکی از ضرورت‌های امروز جامعه ساماندهی و مدیریت فضای مجازی است که در بسیاری از کشورها نیز اجرا میشود.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید