شرح عملکرد کمیسیون فرهنگی، قسمت نهم

جوانان ایرانی قابل مقایسه با خارج از کشور نیستند و نباید آنها را دست‌کم گرفت بلکه باید قدر آنها را دانست و به آنها میدان داد. در مجلس نیز رویکرد ما جوانگرایی است.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید