ایستادگی علامه مصباح بر روی عقاید

▪️علامه بسیار انسان احساساتی بودند اما اینگونه نبود که تحت تاثیر احساسات عمل کنند و بر همین اساس اصول را با فروع قاطی نمی‌کردند. احساسات در وجود ایشان فوق العاده بالا بود ولی با صراحت می‌گفتند که من در در ارتباط با دین خود عاطفه ندارم.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید