ولایت ما به قدر اطاعت ماست

بسم الله الرحمن الرحیم

????دیروز ولادت امام باقرالعلوم علیه السلام و فردا شهادت امام هادی علیه السلام و ماه، ماه ولایت است.

????حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند: من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. هر که مطیع خداوند باشد او ولی ماست، و او که معصیت خداوند می کند، پس او دشمن ماست.

✅ نتیجه اینکه ولایت ما به قدر اطاعت ماست.

????سید عبدالعظیم حسنی علیه السلام خدمت امام دهم هادی النقی علیه السلام شرفیاب شد و اعتقاداتش را عرضه داشت. حضرت به او فرمودند: انت ولینا حقا. شما به حقیقت ولی ما هستید.

✅ می بینید که معیار و میزان ولایت‌مداری اطاعت‌مداری است.

مرتضی آقاتهرانی
۲۴ دی ۱۴۰۲

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید