شروع به نماز شب ولو به اختصار

????شروع به نماز شب ولو به اختصار؛ که اگر هنوز آن را شروع نکرده، از بستر برخیزد و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر به جا آورد.

????اگر برای او سخت است، میتواند قبل از خواب، نماز شفع و وتر را به جا آورد.

???? اگر بیدار نشد، میتواند قضای نماز شب را فردای آن سحر به جا آورد؛ که از دیدگاه اهل بیت علیهم‌السّلام این‌گونه که قضا به جا آورد، موجب میشود که شخص نمازشب‌خوان بشود.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید