انت ولینا حقا

برایم این عبارت امام هادی النقی علیه السلام بسیار دلپذیر است که وقتی حضرت عبدالعظیم حسنی اعتقاداتش را عرضه کرد فرمودند: «انت ولینا حقا»؛ تو حقیقتاً ولی ما هستی.

این است که من زار عبدالعظیم بری کمن زار الحسین بکربلا»؛ هر که در ری عبدالعظیم را زیارت کند، چون کسی است که حسین را در کربلا زیارت کرده.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید