حضور در جلسه بررسی راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی قم

نمایی از جلسه ی بررسی راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی قم که با دعوت از دکتر آقاتهرانی و مسوولین شهری در اندیشکده راهبردی زمانه برگزار شد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید