«الهی لاتودبنی بعقوبتک» خداوندا! مرا به عقوبتت ادب مکن!

دعای ابوحمزه ثمالی توسط سلمان عصر امام سجاد زین العابدین (سلام الله علیه) به دست ما رسیده است. عزیز، به حتم هر شب قدری از آن دعای شریف را با توجه به معانی و تدبر تلاوت کن!

«الهی لاتودبنی بعقوبتک» خداوندا! مرا به عقوبتت ادب مکن!

ادب پذیری انسان

برای تادیب گاه از تشویق و یا تنبیه استفاده می برند. امام سجاد (علیه صلوات الله) از خداوند اول ادب شدنش را درخواست کرده و سپس نوع آن را خواسته که به تنبیه نباشد بلکه به تشویق باشد.

چنان که برخی را خداوند با عذاب و عقوبت بیدار کرده است.

نکته روانشناسانه: ما هم از اماممان بیاموزیم که:

اولا دنبال تادیب خود باشیم.

و ثانیا: دنبال راه یابی به استادی راه یافته باشیم.

ثالثا: از درگاه خداوند ادب طلب کنیم.

رابعا: برای تادیب دیگران تشویق را بر تنبیه مقدم بداریم.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید