تلاش برای وحدت در انتخابات

زمانی که گروه‌هایی وسط بیایند که انقلابی نیستند وظیفه این است که گروه‌های انقلابی تا جای ممکن به وحدت برسند. هدف ما باید تشکیل مجلس در طراز انقلاب باشد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید